Dogdancing exams/Dogdancingové zkoušky

Last week we (Rori, Shadow) attended the dogfrisbee and dogdancing camp where were also the dogdancing exams. Shadow ejoyed his dogdancing exam´s premiere and passed excellent MD1, Rori passed with the same excellent note F2 :)

With Shadow I tried HTM1 and F1 exams as well, but unfortunatelly by F1 he did not finish one twist, otherwise it would be excellent as well and by HTM1 he decided that it is too warm to keep the heelwork positions, so I stopped the exam earlier :D

Except the dogdancing we trained dogfrisbee with our trainer Lucka Schönová. Rori loved it as usual and also for Shadow it was a lot of fun, let see if I practise a bit more with frisbee in the future to support our dogfrisbee career :-D

Na táboře dogdancingu a dogfrisbee, kterého jsme se s Rori a Šedíkem zúčastnili se pořádaly také dogdancingové zkoušky, kde si Šedík složil svou první zkoušku MD1 na výborně a Rori přidala do sbírky F2, také na výborně :)

Šedíka jsem přihlásila ještě na zkoušky HTM1 a F1, u F1 nám chyběla jedna dotočená otočka, jinak by se zadařila i tato zkouška a HTM1 jsem předčasně ukončila, protože mi můj taneční partner dal najevo, že ve vedru se heelwork pozice prostě nedrží :D

Mimo přípravy na taneční zkoušky jsme se věnovali hlavně dogfrisbee pod vedením Lucky Schönové. Rori byla ve svém živlu a i Šedíkovi se talíře líbily, tak uvidíme, zda se donutím trochu trénovat házení, abychom mohli v dogfrisbee pokračovat.