Pillars of our kennel: 

  • breeding hardworking and character balanced dogs
  • emphasis on a good health results of our litters
  • development of characteristic talents and specification of breed border collie
  • active and happy life of our puppies

 

Pilíře naší chovatelské stanice:

  • ochov pracovitých a povahově vyrovnaných psů
  • důraz na dobré zdravotní výsledky našich odchovů
  • rozvoj charakteristických vlastností plemene border kolie
  • aktivní a šťastný život našich štěňátek