Dogs in our family/ Pejsci v naší rodině


Our family would not be complete without the dogs, here we would like to introduce you the dogs of our family members. My sister´s borzoi Freya, the youngest family member - my mum´s labrador Erlinka and my grandparents german shepard Sindy :o)
 
K naší rodině psí kamarádi neodmyslitelně patří, proto bychom vám rádi představili i společníky našich nejbližších. Ségry barzojka Freya, nejnovější přírůstek - mamky labradorka Erlinka a babičky a dědy ovčanda Sindy :o)
 
 
  

            Freyka                                  Erlinka