Kirinka rules! Kirinka válí!

Dogfrisbee competition - Marlenčiny distančky

Kirinka had very successful dogfrisbee weekend and we are really proud! Kirinka měla velmi úspěšný dogfrisbee víkend, jsme na ni moc pyšní!!! 

1st place Dogdartbee
2nd place Pyramid
3rd place SMD
4th placeTimetrial