NEW MEMBER OF OUR FAMILY - TONY

Our dog family has expanded by new member - australian shepherd Austin z Podhořanských kopců. See more in his profile.

Naše psí smečka se rozrostla o nového člena - australského ovčáka Austina z Podhořanských kopců. Více informace na jeho profilu. :)